Dunji Dunzi

Cẩm Nang

Làm thế nào để phòng tránh mang thai tự nhiên

Quan hệ sinh lý vợ chồng đi đôi với việc tránh thai. Chỉ có quan hệ để thụ thai, sinh đẻ thì mới không phải tránh thai. Trong cuộc sống hạnh phúc trăm năm của cặp vợ chồng, chỉ một vài lần gặp nhau có mục đích thụ thai, những lần khác là vấn đề sinh lý vợ chồng.

Cẩm Nang

Chuyện con trai, chuyện con gái

Xã hội càng văn minh, người ta càng công nhận quyền bình đẳng của hai giới. Trong phân công lao động, vai trò của hai giới xích lại gần nhau, hệ thống giáo dục cũng không phân biệt giới tính.

1 185 186 187 192
Page 186 of 192