Công Nghệ & Ứng Dụng

Blockchain và tín dụng phân tán

Wikicabinet – Kênh thông tin tri thức nhân loại kính chào quý độc giả ở kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu các chủ đề về:

40 năm yêu và hận giữa C và C ++ (Kỳ 2)

Kỳ này wikicabinet xin giới thiệu đến độc giả một chủ đề Blockchain và tín dụng phân tán. Mời quý độc giả đón theo dõi chủ đề này cùng wikicabinet nhé!

Blockchain có thể giải quyết những thiếu sót của hệ thống tập trung, xây dựng một nền tảng phi tập trung hoặc tập trung yếu kém dựa trên các mô hình công nghệ mới nổi, thúc đẩy các đổi mới như đánh giá tín dụng, truy xuất nguồn gốc và đồng thuận theo mô hình công nghệ mới và phát triển các đổi mới dựa trên mô hình công nghệ mới. Nền tảng quản lý tín dụng, vì vậy đây là giá trị khổng lồ mà blockchain có thể mang lại trong lĩnh vực tài chính.

Tín dụng phân tán mà blockchain có thể mang lại được chia thành bốn liên kết, một là tạo tín dụng phân tán; thứ hai là chuyển tín dụng phân tán; thứ ba là đánh giá tín dụng phân tán; thứ tư là giám sát tín dụng phân tán.

Tạo tín dụng phân tán là quá trình định hình lại việc tạo và ghi tín dụng từ nguồn bằng cách tận dụng các ưu điểm của phương pháp kế toán phân tán và tiêu chuẩn hóa dữ liệu để đạt được “không thể kiểm tra được” và “không thể lấy mẫu”. Việc chuẩn hóa dữ liệu có thể đảm bảo tính đồng nhất và khả năng so sánh của tất cả các hồ sơ tín dụng, sự tham gia của nhiều nút trong việc xác minh có thể đảm bảo tính chính xác của thông tin trong hồ sơ và lưu trữ phân tán làm cho tính bảo mật của thông tin được đảm bảo rất nhiều.

Chuyển khoản tín dụng phân tán là một nền tảng kinh doanh kỹ thuật dựa trên công nghệ blockchain cho phép mỗi đối tượng tín dụng chuyển khoản tín dụng của họ. Điều quan trọng nhất trong việc truyền tín dụng là truy nguyên nguồn gốc tín dụng ở đâu và không đáng tin cậy, để lại dấu vết trong suốt quá trình. Tín dụng của các doanh nghiệp cốt lõi có thể được truyền xuống hoặc ngược dòng thông qua chuỗi cung ứng. Trong tương lai, việc truyền tải tín dụng quan trọng hơn có thể đến từ nhiều bên tham gia hơn, có thể là nhà đầu tư, người tiêu dùng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp cốt lõi và các khối. Chuỗi có thể đảm bảo rằng việc truyền tải tín dụng trong chuỗi cung ứng sẽ không bị suy giảm.

Đánh giá tín dụng phân tán có nghĩa là chúng tôi có thể thu thập tất cả các loại dữ liệu thông qua công nghệ blockchain, chẳng hạn như công nghiệp và thương mại, kiện tụng, thuế,… Nguồn của những dữ liệu này là chủ đề của mỗi lần đánh giá tín dụng và việc đánh giá tín dụng của đối tượng cần tín dụng có thể được thực hiện thông qua blockchain. Dưới tiền đề đảm bảo an toàn thông tin và quyền riêng tư, công nghệ này thực hiện xác thực chéo và bằng chứng không hiểu biết để đạt được sự đồng thuận tin cậy theo tiền đề bảo vệ quyền riêng tư.

Giám sát tín dụng phân tán là việc sử dụng công nghệ blockchain để giám sát, trừng phạt hoặc khen thưởng đối tượng tín dụng trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội nhằm đạt được sự duy trì tín dụng tập thể. Đồng thời, các hình phạt chung được thực hiện. Trong tương lai, phạm vi trừng phạt, giám sát và bảo trì tập thể thông qua công nghệ blockchain có thể được mở rộng hơn nữa.

Tín dụng phân tán hoàn toàn khác với hệ thống tín dụng tập trung truyền thống, nó có thể giảm bớt vấn đề khó khăn và tốn kém về tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế quan trọng sang nền kinh tế đổi mới. Nó hữu ích cho việc định giá rủi ro tín dụng chính xác hơn, có lợi cho việc phân bổ rủi ro tín dụng và giảm rủi ro tín dụng thông qua giám sát tín dụng và kiểm soát rủi ro của toàn bộ hệ thống tài chính. Mô hình tập trung trong tương lai và mô hình ứng dụng phân tán blockchain chắc chắn sẽ tốt cho nhau và bổ sung cho nhau. Tín dụng phân tán trong chuỗi khối sẽ bổ sung và cải thiện hệ thống tập trung, và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hệ thống tài chính của nước ta và thậm chí cả hệ thống tài chính quốc tế.

Trong kỳ tiếp theo, Wikicabinet  trân trọng mời độc giả đón đọc chủ đề Những ứng dụng sẽ bị loại bỏ trong .NET 5.

Nếu có những thắc mắc hay muốn tìm hiểu về bất kỳ chủ đề nào, hãy liên hệ với Wikicabinet bằng cách bình luận ở phía dưới nhé.

Leave a Reply