Cẩm Nang

Cẩm Nang

Thức ăn không làm no bụng theo cách giống nhau

Cảm giác về sự no bụng hay thỏa mãn đối với nhiều loại thực phẩm đã được chứng minh và đo lường trong ba công trình khoa học thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu Nestlé. Những công trình đó cũng nêu rõ là khả năng làm no bụng của mỗi chất dinh dưỡng lượng lớn đối với nam giới và nữ giới không giống nhau.

1 2 5
Page 1 of 5