Lịch Sử

Những mốc son trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những mốc son trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Wikicabinet – Kênh thông tin tri thức nhân loại kính chào quý độc giả! Ở kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu về:

Sự sụp đổ của nhà Tây Sơn

Kỳ này Wikicabinet lịch sử xin giới thiệu đến độc giả một chủ đề thú vị về Những mốc son trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời quý độc giả đón theo dõi chủ đề này cùng Wikicabinet lịch sử nhé!

Nói về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí minh, có hàng trăm mốc son, dấu ấn cùng những câu chuyện quý giá chứa đựng tình cảm kính trong và yêu mến vị cha già dân tộc qua những tài liệu lý luận, thơ ca, văn học . Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn điểm lại những mốc son trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý độc giả đón đọc.

Tên khai sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học Người lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác. Người sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đan, tỉnh Nghệ An. Người qua đời tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 năm 1969.

Xuất thân từ gia đình nhà nho yêu nước, trưởng thành trong hoàn cảnh đất nước nằm dưới xiềng xích của ách đô độ tàn bạo của thực dân Pháp, Người đã sớm nuôi dưỡng ý chí đuổi thực dân, giành độc lập tự do cho dân tôc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho đồng bào. Với ý chí và quyết tâm đó, tháng 6/1911, Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Người đã đặt chân lên đất Pháp, đang cai trị dân tộc mình, qua các nước châu Âu văn minh, đến các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Suốt chặng đường bôn ba ở phương Tât, cuộc sống đầy gian nan, hiểm nguy rình rập nhưng không làm Người chùn bước. Người càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định. Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công vào năm 1917 và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa Người đến với Chủ nghĩa Mác – Lenin. Từ đây, Người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

Những mốc son trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do”, đó là mục tiêu xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong kỳ tiếp theo, Wikicabinet lịch sử trân trọng mời độc giả đón đọc chủ đề Nguyễn Tất Thành và hành trình tìm đường cứu nước.

Nếu có những thắc mắc hay muốn tìm hiểu về bất kỳ chủ đề nào, hãy liên hệ với Wikicabinet lịch sử bằng cách bình luận ở phía dưới nhé.

Leave a Reply