Tag Archives: Albert Einstein

Albert Einstein – Về cuộc đời, sự nghiệp và di sản vĩ đại của nhân loại
Lịch Sử

Albert Einstein – Về cuộc đời, sự nghiệp và di sản vĩ đại của nhân loại

Albert Einstein được Đại Văn Hào Bernard Shaw ngợi ca là “VĨ NHÂN THỨ TÁM” của Thế Giới Khoa Học, sau Pythagoras, Aristotle, Ptolemy, Copernicus, Galileo, Kepler và Newton với những đóng góp vĩ đại trong khoa học với Thuyết tương đối lừng danh, hiệu ứng quang điện (Đạt giải Nobel Vật lý 1921), các công trình nghiên cứu thiên văn học, từ sóng hấp dẫn đến từ trường.