Tag Archives: ăn dặm dinh dưỡng

Dinh Dưỡng

Những món ăn dặm dinh dưỡng dành cho em bé từ 6 – 9 tháng tuổi (Kỳ 1)

Đối với trẻ từ 6 – 9 tháng tuổi, cha mẹ có thể áp dụng nhiều phương pháp ăn dặm khoa học theo kiểu Nhật, kiểu BLW hay kiểu truyền thống, cần phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau