Tag Archives: bộ phận sinh dục

Một số vấn đề liên quan đến bộ phận sinh dục
Cẩm Nang

Một số vấn đề liên quan đến bộ phận sinh dục

Cơ quan sinh dục của nam giới và nữ giới khác nhau về mặt sinh học, cấu tạo, và chức năng. Bởi vậy, các vấn đề liên quan đến sức khỏe củ cơ quan sinh dục giữa hai giới khác nhau hoàn toàn.