Tag Archives: con trai con gái

Đừng đánh mất người đối xử tốt với bạn
Cẩm Nang

Chuyện con trai con gái thời nay

Xã hội càng văn minh, người ta càng công nhận quyền bình đẳng của hai giới. Trong phân công lao động, vai trò của hai giới xích lại gần nhau, hệ thống giáo dục cũng không phân biệt giới tính.