Tag Archives: dải ngân hà

Hệ mặt trời nằm ở đâu trong dải ngân hà?
Khoa Học Thường Thức

Hệ mặt trời nằm ở đâu trong dải ngân hà?

Vào những đêm bầu trời trong vắt, ít bị ô nhiễm ở vùng nông thôn hoặc miền núi chúng ta có thể thấy Dải ngân hà xuất hiện mờ nhạt trên bầu trời bằng mắt thường, đó chính là bề mặt đĩa sao của Dải ngân hà.