Tag Archives: gene và bệnh béo phì

Bệnh Tật

Sức nặng của gene đối với bệnh béo phì (Kỳ 2)

Nếu bạn sở hữu một cơ thể tiêu hao ít năng lượng chắc chắn nhu cầu về thức ăn ít hơn. Nhưng có những gen đặc biệt trong cơ thể quyết định tỉ lệ các tế bào tạo mỡ trong đó năng lượng thừa được dự trữ dưới dạng triglyxêrit, khiến cho mỗi người có sự tăng thể trọng khác nhau.