Tag Archives: mặt trời

Mặt trời của chúng ta thuộc loại sao nào?
Khoa Học Thường Thức

Mặt trời của chúng ta thuộc loại sao nào?

Như bạn đã biết, mặt trời của chúng ta là một ngôi sao có khả năng phát ra ánh sáng và nhiệt lương. Đó là ngôi sao gần nhất với chúng ta và là ngôi sao mà chúng ta quen thuộc nhất, nhưng bản chất nó vẫn chỉ là một ngôi sao.