Tag Archives: nạp hút thai

Những câu chuyện về nạo hút thai
Cẩm Nang

Những câu chuyện về nạo hút thai

Tâm trạng của những người tại phòng khám phụ sản cũng giống như bất cứ ai gặp phải hoàn cảnh có thai mà không thể giữ để sinh: hoảng hốt, lo lắng, buồn và... ân hận.