Tag Archives: tình dục trở nên hấp dẫn

Làm thế nào để tình dục trở nên hấp dẫn (Kỳ 3) ?
Tâm Sự & Chia Sẻ

Làm thế nào để tình dục trở nên hấp dẫn (Kỳ 3) ?

Các cảm giác đã đạt được trong giai đoạn đầu ân ái sẽ chuẩn bị cho hai bạn cùng nhau đi vào bản hoà tấu chủ đạo. Đây là giai đoạn kích thích để đem lại khoái cảm cao nhất.