Tag Archives: tình dục

Tâm Sự & Chia Sẻ

13 quan niệm sai lầm về tình dục (kỳ 2)

Bạn đừng nhầm nhé. Phụ nữ thích được “yêu” hơn là bị “ép”, bị “ra lệnh”. Có thể một lúc nào đó khi ham muốn lên cao, cả hai cùng thể hiện mạnh mẽ hơn, nhưng mọi thể hiện đều phải xuất phát từ tình cảm, từ sự trân trọng.