Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Bảo Bình ngày 17/08

Có thể Bảo Bình sẽ phải làm một điều gì đó mà bản thân bạn không hề muốn. Bạn đã hứa sẽ giải quyết những rắc rối đó phải không? Ngày hôm nay cũng có thể gọi là I.O.U đối với Bảo Bình. Dù bằng cách nào, nếu bạn cảm thấy không thoải mái hay cứ nói như vậy. Năng lượng của ngày hôm nay giúp bạn tăng cường khả năng thể hiện bản thân và được thấu hiểu. Sốc lại tinh thần thay vì cằn nhằn nhé.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Leave a Reply