Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Bọ Cạp ngày 25/08

Một số hành động của Bọ Cạp làm ngày hôm qua có thể bị phản đối trong ngày hôm nay. Những sự thật không rõ ràng và những tưởng tượng lãng mạn có thể cản trở bạn thực hiện hành động. Bạn có thể cảm thấy cần phải hành động. Năng lượng trong ngày nay là sự cân bằng mong manh giữa chiến tranh và hòa bình.

Bọ Cạp (24/10-22/11)

Leave a Reply