Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Kim Ngưu ngày 03/09

Mong rằng Kim Ngưu sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong ngày hôm nay. Một người mới sẽ đến tham gia và bạn sẽ cảm thấy bị thu hút ngay lập tức. Dù nó có biến thành bất cứ điều gì lâu dài hay không thì không chắc, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ nhớ người này rất lâu! Bạn cũng có thể đột nhiên hứng thú với các hình thức biểu đạt nghệ thuật mới và muốn bắt đầu học quay phim hoặc đồ họa máy tính.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Leave a Reply