Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Ma Kết ngày 21/08

Bạn sẽ thấy rằng lời nói của mình có thể dễ dàng biến thành năng lượng, Ma Kết à. Bạn sẽ nhận ra tác động sâu sắc của lời nói có thể tác động đối với người khác và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của chúng. Cố gắng sử dụng chúng một cách khôn ngon hất nếu bạn có thể. Nói nhiều hơn bình thường, và khiến cho sức ảnh hưởng tăng lên gấp đôi.

Ma Kết (22/12-19/1)

Leave a Reply