Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Ma Kết ngày 24/08

Mong muốn mãnh liệt về một đối tác lãng mạn hiện tại hoặc tiềm năng có thể đến với bạn hôm nay, Ma Kết nhé. Người này có thể sống ở xa hoặc đang đi du lịch, vì vậy bạn có thể phải hài lòng với một cuộc gọi điện thoại hoặc email thay vì cuộc họp mà bạn muốn. Đừng nản lòng. Hãy thư giãn bằng một cuốn tiểu thuyết hoặc bộ phim thú vị và mong chờ khi nào bạn có thể đến được với nhau.

Ma Kết (22/12-19/1)

Leave a Reply