Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Song Ngư ngày 01/09

Hôm nay Song Ngư có thể xảy ra một số xung đột, đặc biệt là vào buổi sáng. Tâm trạng chung của bạn khá tốt, nhưng có một dòng năng lượng yêu cầu bạn phải thực tế hơn trong cách tiếp cận của mình. Điều cuối cùng bạn muốn là người khác kìm hãm cơn thịnh nộ của bạn, nhưng điều này có khả năng xảy ra trừ khi bạn giải quyết thực tế của tình huống.

Song Ngư (19/2-20/3)

Leave a Reply