Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Song Tử ngày 30/08

Hôm nay hãy bình tĩnh lại nhé Song Tử, và hãy cẩn thận khi buộc tội ai đó điều gì đó khi bạn không có tất cả sự thật. Kiểm soát cơn thịnh nộ của bạn. Nếu bạn tấn công ngay bây giờ, bạn có thể thấy rằng bạn sẽ mất đi sự tôn trọng của họ mãi mãi. Không có gì đảm bảo vào một ngày như hôm nay. Nếu có xung đột mà bạn cần giải quyết, ít nhất hãy đảm bảo rằng nó được thực hiện một cách riêng tư.

Song Tử (21/5-21/6)

Leave a Reply