Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Sư Tử ngày 22/08

Hãy cẩn thận rằng bạn không hành động theo cách mà bạn không thích ở người khác, Sư Tử nhé. Bạn có thể thấy rằng bạn đang dần mang những đặc điểm của những người mà bạn khinh thường. Sáng dậy một chút và nở một nụ cười trên môi. Nếu bạn tiếp tục nhìn thấy mặt tiêu cực của mọi thứ, rất có thể người khác sẽ chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của bạn.

Sư Tử (23/7-22/8)

Leave a Reply