Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Sư Tử ngày 28/08

Ngày hôm nay, Sư Tử phải tham gia vào các nghĩa vụ kinh doanh hoặc mạng lưới được ngụy trang thành các bữa tiệc. Bạn có thể đã bị buộc phải tham dự quá nhiều trong số này gần đây, và bây giờ thậm chí còn có nhiều hơn nữa. Bạn sợ hãi đến một nơi bạn không muốn đến, ăn những món ăn bạn ghét, nói chuyện vui vẻ với những người bạn không thể chịu đựng được. Từ chối nếu bạn có thể.

Sư Tử (23/7-22/8)

Leave a Reply