Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Sư Tử ngày 29/08

Hôm nay, bạn có thể tham dự một sự kiện nhóm nào đó liên quan đến hàng xóm của Sư Tử, hoặc có thể là với người yêu. Bạn và người ấy có thể tham gia tích cực vào việc thảo luận các mục tiêu cho nhóm. Bạn cảm thấy có mối liên kết chặt chẽ với mọi người – đặc biệt là người yêu của bạn, các thành viên trong nhóm, thậm chí cả cộng đồng. Đó là một cảm giác ấm áp, hạnh phúc có thể ở lại với bạn cả buổi tối.

Sư Tử (23/7-22/8)

Leave a Reply