Cung Hoàng Đạo

Tử vi hàng ngày cho cung Xử Nữ ngày 01/09

Dành buổi sáng để chăm sóc bản thân nhé Xử Nữ. Bạn có thể quan tâm đến thế giới và môi trường chung đến nỗi bạn quên chăm sóc bản thân. Sử dụng đầu giờ chiều để suy ngẫm và thiền định. Thu thập dữ kiện từ trạng thái bên trong của bạn và sử dụng thông tin để lập kế hoạch cho tương lai. Hãy linh hoạt trong cách tiếp cận của bạn.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Leave a Reply